Tarief

 

Eén van de vragen die een cliënt steeds stelt, is “wat zal het mij kosten”. Het kantoor werkt voor de tarifering van het ereloon via drie mogelijke systemen:

Klassiek uurtarief

Het ereloon wordt berekend aan de hand van de effectief gepresteerde uren.

Resultaatsgebonden

Een forfaitair bedrag of de vergoeding voor de effectief gepresteerde uren worden naar beneden of naar boven gecorrigeerd afhankelijk van het bereikte resultaat.

Abonnementsformule

Indien u periodiek veel dossiers hebt, of voor de invordering van uw onbetaalde facturen kunnen we met een abonnementsformule werken.

Contact opnemen.

Naast het ereloon zijn steeds ook dossierkosten verschuldigd. Het gaat hierbij om een forfait voor de algemene werking van het kantoor, maar ook om kopies, (aangetekende) brieven, verplaatsingsvergoeding e.d. Ter gelegenheid van een eerste consultatie gaan wij uiteraard dieper in op alles wat met tarieven en kosten te maken heeft.